Visual Studio

V předchozí kapitole jste si mohli prohlédnout překladače a vývojová prostředí (IDE) pro jazyky C a C++. V této kapitole se dozvíte podrobnosti o Visual Studiu a Visual C++ Express Edition. Ukáži, jak nainstalovat a používat Visual Studio 2008. C++ Express Edition se používá stejně jako Visual Studio, takže informace zde popsané platí více méně i pro něj. (Instalace sice vypadá trochu jinak, ale protože probíhá jako standardní instalace Windows programů, nemyslím, že je nutné psát, že máte kliknout na tlačítko „další“ :-)).

Tato kapitola byla napsána pro Visual Studio 2008. Podívejte se na novější Visual Studio 2013

O Visual Studiu

Visual Studio

Visual Studio

Visual Studio je nejlepší nástroj pro vývoj aplikací pro Windows. Jedná se o tzv RAD (Rapid Applications Development) prostředí.
V tomto prostředí máte vizuální pomůcky pro sestavování aplikace. Prostě a jednoduše, vidíte před sebou formulář a na ten můžete myší natahat běžné prvky z Windows jako jsou tlačítka, záložky, menu atp. Změnu vlastností prvků můžete nastavit v přehledném editoru vlastností a najdete tam mnoho dalších užitečných pomůcek.

Visual Studio je úzce spjato s technologií .NET a kromě podpory C++ také obsahuje podporu programovacího jazyka Visual Basic, C#, rozšíření pro komunikaci s databázemi, podporu 64bitových procesorů, programování pro SQL Server, programování webových aplikací, samozřejmě i podporu Windows API atd.

Visual Studio není zdarma a na jeho koupi si budete muset našetřit pár (desítek) tisíc korun. Jeho Express Edition zdarma je.

Pro tento kurz programování v C/C++ je to poměrně nevhodné prostředí, zbytečně velké a složité (kladivo na komára). Na druhou stranu, obsahuje výbornou nápovědu k funkcím i syntaxi jazyka C, takže není od věci si jej někdy vyzkoušet.

Více o Visual Studiu.

O Visual C++ Express Edition

Visual C++ Express Edition

Visual C++ Express Edition

Visual C++ Express Edition je takový menší bratříček Visual Studia a je zdarma.
Vlastně není až tak malý, instalace zabírá zhruba 300 MiB místa :). Rozhraní je totožné, jako u Visual Studia, jen toho umí méně (mnohem méně) a neobsahuje 2 GiB nápovědy jako Visual Studio, ačkoliv nápovědu obsahuje také a pro začátečníky v dostatečné míře. Obsahuje podporu jen pro jazyk C++ (spolu s Windows API), nikoliv např. C# nebo Visual Basic. Vzhledem k tomu, že se chystáte učit programovat v C/C++, tak vás to trápit nemusí.


Visual C++ Express Edition můžete využívat i k vytváření komerčních projektů. Třeba si tak s jeho pomocí vyděláte na celé Visual Studio :-).

Více o Visual C++ Express Edition

Instalace

Než začnete s instalací, musíte si Visual Studio stáhnout. Jděte na domovskou stránku Visual Studia, najděte si „download“ a stáhněte si jej. Jedná se o obraz DVD , které si musíte před použitím vypálit na DVD disk, nebo připojit jako virtuální DVD pomocí nějakého speciálního software, který to umí.

Visual Studio 2008 už na stránkách Microsoftu nenajdete. Nainstalujte si novějsí verzi.

Abyste mohli stáhnout Visual Studio, budete se muset zaregistrovat na stránkách Microsoftu! To je zřejmě ta nejotravnější část při získávání Visual Studia, ale jinak to nejde. Dejte si pozor, ať vám registrační e-maily neskončí jako „nevyžádaná pošta“ v koši.

Visual C++ Express Edition si stáhněte z jeho domovské stránky. Je mnohem menší než Visual Studio!

Pokud se vám podaří vše stáhnout, máte napůl vyhráno. Další kroky instalace jsou už velice jednoduché. Proberu je krok za krokem, obrazovku za obrazovkou.

Instalace 1

Obr. 1

Instalace 2

Obr. 2

Instalace 3

Obr. 3

Po vložení DVD s Visual Studiem (nebo připojení jeho ISO obrazu pomocí nějakého šikovného programu, co to umí) se objeví úvodní obrazovka instalace (Obr. 1). Klikněte na „Install Visual Studio 2008“.
Začne se připravovat instalace (Obr. 2). Na další obrazovce odsouhlasíte licenční smlouvu, vyplníte své jméno a pokračujete tlačítkem „Next“ (Obr. 3). Product key je již předvyplněn.

Instalace 4

Obr. 4

Instalace 5

Obr. 5

V dalším kroku si můžete vybrat způsob instalace a místo, kam se bude Visual Studio instalovat. Na obrázku (Obr. 4) vidíte, že místo pro instalaci změnit nemohu (kvůli nedostatku místa na disku). Ačkoliv si část aplikace můžete nainstalovat na jiný disk, některé soubory musí být instalovány v adresáři Windows (proto můžete na obrázku vidět, že se na disk C bude instalovat 1.4GB dat, ačkoliv vlastní Visual Studio se bude instalovat na disk F). Vyberte způsob instalace „Custom“, abyste mohli v dalším kroku vybrat co chcete, nebo nechcete instalovat (Obr. 5).
To co určitě budete potřebovat je Visual C++.
. Po nainstalování Visual Studia je samozřejmě možné kdykoliv další součásti doinstalovat nebo naopak odebrat. Po stisknutí tlačítka „install“ začne instalace (Obr. 6).

Instalace 6

Obr. 6

Instalace 7

Obr. 7

Instalace potrvá nějakou dobu, takže si můžete prozatím přečíst svojí oblíbenou knížku. Dvakrát. Nakonec by se vám měla objevit obrazovka informující o úspěšném nainstalování Visual Studia (Obr. 7). Obrazovku můžete zavřít tlačítkem „Finish“ a vrátit se tak zpět do úvodní instalační obrazovky (Obr. 8).

Instalace 8

Obr. 8

Instalace 9

Obr. 9

Instalace 10

Obr. 10

Teď se bude instalovat velice důležitá součást Visual Studia, a to je dokumentace.
Klikněte na „Install Product Documentation“ (Obr. 8). Na další obrazovce klikněte na „Next“ (Obr. 9). Na další obrazovce odsouhlasíte licenci a pokračujte dále pomocí „Next“ (Obr. 10).

Instalace 11

Obr. 11

Instalace 12

Obr. 12

V dalším okénku si můžete vybrat kam chcete dokumentaci instalovat a způsob výběru instalovaných součástí (Obr. 11). Vyberte „Custom“, abyste si v dalším kroku mohli vybrat, jakou dokumentaci chcete nainstalovat. Klikněte na „Next“. Dostanete se k výběru dokumentace k instalaci (Obr. 12).
Vyberte si, kterou dokumentaci chcete nainstalovat, případně ještě můžete změnit umístění, kam ji budete instalovat a stiskem tlačítka „install“ začne instalace (Obr. 13).

Instalace 13

Obr. 13

Instalace 14

Obr. 14

Instalace 15

Obr. 15

Tentokrát instalace již nebude trvat tak dlouho. Po jejím skončení byste měli vidět jásající obrazovku informující o úspěšném nainstalování (Obr. 14). Kliknutím na „Finish“ se dostanete opět zpět do úvodní instalační obrazovky (Obr. 15). Nyní můžete pokračovat kliknutím na  Check for Service Releases  a zkontrolovat tak nejnovější aktualizace. Pak už jen ukončíte instalaci tlačítkem „Exit“.

Start

Obr. 16

Start

Obr. 17

Po prvním spuštění (a pouze po něm) Visual Studia se vás aplikace zeptá, jaké nastavení chcete používat (Obr. 16). Vyberte „Visual C++ Development Settings“ a klikněte na „Start Visual Studio“. Když půjde všechno podle plánu, tak se Visual Studio spustí a vy uvidíte úvodní obrazovku (Obr. 17).

Registration

Obr. 18

Startpage

Obr. 19

Pro zajímavost si můžete prohlédnout jak vypadá první obrazovka po spuštění Visual C++ Express Edition (Obr. 18), která vás žádá o zadání registračního čísla. Na Obr. 19 pak můžete vidět úvodní obrazovku Visual C++ Express Edition po spuštění.

Použití

Visual Studio

Visual Studio

Visual C++ Express Edition

Visual C++ Express Edition

Na obrázcích můžete vidět, jak vypadá VS (Visual Studio) i EE (Visual C++ Express Edition) při vytváření Windows aplikace (Date chooser). Na první pohled k nerozeznání, že? Jejich používání, které za chvilku proberu, je také k nerozeznání.

První, co byste měli udělat, je přečíst si nápovědu k VS (nebo EE). Doporučuji začít odkazem „Visual C++ Guided Tour“ ve VS, nebo „Learn Visual C++“ v EE. Tyto články najdete hned na úvodní stránce po spuštění a obsahují stejné výukové lekce.
Je tu ovšem malý háček. Abyste této nápovědě rozuměli, musíte jednak umět anglicky (myslím že úplné základy pro porozumění těchto průvodců stačí) a druhak musíte umět programovat v C/C++. A to už asi bude problém, když se teprve chcete programovat naučit.

Protože se budu věnovat výuce programování v jazyce C a nikoliv vytváření Windows aplikací, nebudu vám ukazovat jak se v VS nebo EE vytváří projekt jako zmíněný „Date chooser“, ale jen jednoduchá konzolová aplikace (jejím výstupem bude pouze text v okně příkazového řádku).


Projekt a solution

Abyste porozuměli tomu, jak se ve Visual Studiu vytváří programy, musíte pochopit přinejmenším dva základní pojmy – projekt a solution.

Projekt udržuje informace o jedné aplikaci, kterou vytváříte. Obsahuje informace o tom, jaké zdrojové soubory využíváte, jaké pro tuto aplikaci máte nastavené volby překladače, použité obrázky atp.

Solution má jediný význam, a to sdružovat pohromadě několik projektů. Například můžete mít v solution jeden projekt, který bude vytvářet dynamickou knihovnu, další projekt, který bude vytvářet program, který tuto dynamickou knihovnu využívá a ještě jeden projekt, který bude vytvářet instalátor do Windows pro program i knihovnu. Vy si v tomto tutoriálu vystačíte s jedním projektem v jednom Solution na každou ukázku.

Nový projekt

Nový projekt

Teď se podívejte na to, jak vytvořit nový projekt (a s ním zároveň solution). Z menu File vyberte NewProject....
Zobrazí se vám okno, které vám nabídne několik druhů projektů. V sekci „Visual C++“ vyberte „Win 32 Console Application“. Zadejte jméno projektu (např. hello). Jméno Solution můžete nechat stejné, jako jméno projektu. Klikněte na tlačítko „OK“. Spustí se průvodce vytvořením projektu.


Application Settings

Application Settings

V průvodci pokračujte tlačítkem „Next“. Zobrazí se okno „Application Settings“. Označte „Console application“ a zaškrtněte „Empty projekt“. Pokud nezaškrtnete Empty „projekt“, Visual Studio vytvoří projekt se spoustou pro vás nepotřebného kódu. Tlačítkem „Finish“ vytvoříte nový projekt.


Prázdný projekt

Prázdný projekt

Nový projekt obsahuje jen 3 prázdné adresáře. Do adresáře “Header Files„ patří hlavičkové soubory (tj soubory s příponou .h nebo .hpp, jejichž význam budu v tomto výukovém kurzu C/C++ probírat). Adresář „Resource Files“ slouží k ukládání souborů, jež vytvářený program využívá, jako například ikonky, které se mohou stát výslednou součástí programu. Vy tento adresář při výuce jazyka C/C++ k ničemu potřebovat nebudete.
Nejdůležitější je pro vás adresář „Source Files“, kam se ukládají zdrojové kódy.


Nový soubor

Nový soubor

V dalším kroku je potřeba vytvořit soubor zdrojového kódu. Klikněte pravým tlačítkem na adresář „Source Files“ a z kontextové nabídky vyberte AddNew Item... Otevře se okno, kde si můžete vybrat co chcete přidat do projektu. V kategorii „Visual C++“ vyberte „C++ File(.cpp)“.
A teď pozor. Pokud chcete vytvořit zdrojový kód pro C++, stačí zadat jméno nového souboru, ke kterému se automaticky přidá koncovka .cpp. Pokud ale chcete vytvořit zdrojový kód jazyka C, musíte ke jménu souboru přidat koncovku .c. Visual Studio se podle koncovky rozhodne, zda použije překladač jazyka C nebo C++.


Zápis zdrojového kódu

Zápis zdrojového kódu

Po stisku tlačítka „Add“ se vytvoří prázdný soubor. Do něj můžete zapsat zdrojový kód (jako je na obrázku). Program přeložíte příkazem z menu Build → „Build Solution“, nebo stiskem klávesy F7.


Spuštění programu

Spuštění programu

Posledním krokem je přeložení projektu. Vyberte z menu Debug → „Start Without Debugging“. Program se spustí a po jeho ukončení zůstane zobrazené okno příkazového řádku, dokud nestisknete nějakou klávesu. Volba „Start Debugging“ okno po skončení uzavře (takže si nestihnete prohlédnout výstup). To umožňuje debugovat, tj. odstraňovat chyby, prohlížet si hodnoty proměnných, pozastavit program v určitém místě atp., ale používáním debugováním (laděním) se zde zabývat nebudu.


Argumenty příkazové řádky

Argumenty příkazové řádky

Argumenty příkazové řádky

Na závěr ukáži, jak nastavit argumenty příkazové řádky ve Visual Studiu.
Argumentem příkazové řádky je všechno to, co zapíšete za název programu do příkazové řádky při jeho spuštění. Jejich zpracování budu v tomto kurzu C/C++ probírat. Protože se však program ve Visual Studiu nespouští zápisem jeho jména do příkazové řádky, ale z menu (Debug), nebo stiskem ikonky, musíte argumenty příkazové řádky zadat do nastavení projektu.

Z menu Project vyberte „název projektu Properties ...“. Na levé straně vyberte „Configuration properties“ → „Debugging“ a poté v pravém okně vedle „Command Arguments“ můžete zapsat argumenty příkazové řádky stejně, jako byste je psali za název spuštěného programu na příkazové řádce.


Ukázal jsem všechny potřebné kroky k přeložení zdrojového kódu a spuštění programu. Nepřijde mi zrovna efektivní vytvářet nový projekt kvůli každému malému zdrojáčku, který zde budu ukazovat. Proto si myslím, že pro začátek bude lepší, když budete používat Dev-C++ nebo Code::Blocks.
Každopádně, Visual Studio oplývá spoustou skvělých vlastností, které usnadňují programování a proto stojí za vyzkoušení.

Komentář Hlášení chyby
Created: 24.10.2008
Last updated: 24.10.2008
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..