OpenGL

logo OpenGL
Logo OpenGL  

V této části o programování v jazyku C se zaměřím na knihovnu OpenGL. Tato knihovna se používá pro vykreslování 3D objektů. Například při programování her. Nepopisuji zde syntax programovacího jazyka C. Tím se zabývá Programování v C/C++ a já budu předpokládat, že v C už umíte. Určitě bude i výhodou, pokud budete mít nastudované programování v Linuxu, ale není to nutné.

Obsah

Zdrojové soubory z příkladů pro linux si můžete stáhnout zde: zdrojaky-opengl.zip. Pro windows (Visual Studio) zde: zdrojaky-opengl-vs2013.zip, nebo zde: zdrojaky-opengl-vs2017.zip

Kromě toho se vám bude ještě hodit, pro kapitolu o assimpu, model Nanosuit.

Jak začít s OpenGL? Nejdřív musíte začít s matematikou. Tak hurá na to :-).

Matematické základy

 1. Matematika
  Popis goniometrických funkcí, vektorů a matic.
 2. 2D transformace
  Transformace souřadnic ve 2D.
 3. 3D transformace
  Transformace souřadnic ve 3D.
 4. Perspektiva
  Perspektivní zobrazní 3D prostoru.
 5. Osvětlení
  Phongův model, řešení osvětlení tělesa.

Úvod do OpenGL a souvisejících knihoven

 1. O OpenGL
  Teoretický úvod do OpenGL. Co je OpenGL, OpenGL ES, WebGL, Vulkán, GLSL a graphics pipelnine.
 2. GLFW vs Freeglut
  Vytvoření okna a interakce s klávesnicí a myší.
 3. Glad vs Glew
  Získání odkazů na OpenGL funkce pomocí knihoven Glad a Glew.
 4. OpenGL - matematické knihovny
  V této kapitole se podíváme na dvě knihovny, které vám pomohou s matematickými výpočty.

Začínáme programovat

 1. OpenGL - GLSL
  O GLSL (OpenGL shader language).
 2. OpenGL - shadery
  Použití shaderů (GLSL). Získávání odkazů na shader attribute a uniform proměnné.
 3. OpenGL - příklad
  První kompletní příklad vykreslování pomocí OpenGL. Trojúhelníky a jehlanu.
 4. OpenGL - kamera
  Vykreslování pomocí indexů vrcholů (glDrawElements()). Změna pozice kamery. Funkce LookAt().
 5. OpenGL - osvětlení
  Ambient, diffuse a specular osvětlení prakticky.
 6. OpenGL - textury
  Použití obrázku jako textury plochy.
 7. OpenGL - pohyb FPS
  Pohyb ve stylu FPS (First person shooter)
 8. OpenGL - Assimp
  Použití Open Asset Import Library pro zobrazení 3D modelů.
 9. OpenGL - zdroje
  Odkazy na zdroje a další OpenGL/WebGL/JOGL tutoriály.
Komentář Hlášení chyby
Created: 27.10.2016
Last updated: 30.11.2017
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..