List of Images

You can find here a list of most of the images that I used on this site. (This page is generated by searching images using regular expressions, so maybe I missed something).

Most of this majority are created by me PRINTSCREEN or SVG pictures (SVG picture is even "console in Gnome" on the'm particularly proud of :-). These pictures fall under GNUv2 license, so you can use them on whatever you want, if you provide a source.

For the images that I did not create, you need to find a license yourself (especially with logos that I downloaded mostly from wikipedia).

Clicking on the headline takes you to the page where the image is used.

Programování v C

Struktura programu

Funkce

Funkce v C/C++

Bloodshed Dev-C++ a wxDev-C++

Dev-C++ moduly

Instalace balíčků do Dev-C++

Dev-C++ nastavení

Nastavení Orwell Dev-C++

Dev-C++ kompilace

Kompilace programu v Dev-C++

Orwell Dev-C++ kompilace

Kompilace v Orwell Dev-C++

Záznam kompilace

Záznam kompilace a spuštění

Vlastnosti kompilátoru

Vlastnosti kompilátoru

Chyba kompilace

Chyba kompilace

Nový projekt

Nový projekt

DJGPP

Prostředí RHIDE

Prostředí RHIDE

Příkazová řádka ve Windows XP

Příkazová řádka ve Windows XP

úprava systémových proměnných

Úprava systémových proměnných
ve Windows XP

Překlad pomocí DJGPP

Použití DJGPP v příkazové řádce

editor EDIT

editor EDIT

Prostředí RHIDE

Prostředí RHIDE

Visual Studio

Visual Studio

Visual Studio

Visual C++ Express Edition

Visual C++ Express Edition

Instalace 1

Obr. 1

Instalace 2

Obr. 2

Instalace 3

Obr. 3

Instalace 4

Obr. 4

Instalace 5

Obr. 5

Instalace 6

Obr. 6

Instalace 7

Obr. 7

Instalace 8

Obr. 8

Visual Studio Express Edition

Obr. 9

Nový projekt

Nový projekt

Application Settings

Application Settings

Nový soubor

Nový soubor

Zápis zdrojového kódu

Zápis zdrojového kódu

Argumenty příkazové řádky

Argumenty příkazové řádky

Funkce

Funkce

Funkce v C/C++

Funkce II

command.com

Příkazový řádek ve Windows

Code::Blocks

Compiler and debugger settings

Vlastnosti překladače

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka

Překlad a spuštění

Překlad a spuštění

Výběr projektu

Výběr nového projektu

Překlad a spuštění

Překlad a spuštění

Argumenty příkazové řádky

Argumenty příkazové řádky

CodeLite

CodeLite

CodeLite

Compiler and debugger settings

Nastavení jazyka

Nastavení projektu

Nastavení projektu

Visual Studio

Visual Studio

Visual Studio

Visual C++ Express Edition

Visual C++ Express Edition

Instalace 1

Obr. 1

Instalace 2

Obr. 2

Instalace 3

Obr. 3

Instalace 4

Obr. 4

Instalace 5

Obr. 5

Instalace 6

Obr. 6

Instalace 7

Obr. 7

Instalace 8

Obr. 8

Instalace 9

Obr. 9

Instalace 10

Obr. 10

Instalace 11

Obr. 11

Instalace 12

Obr. 12

Instalace 13

Obr. 13

Instalace 14

Obr. 14

Instalace 15

Obr. 15

Start

Obr. 16

Start

Obr. 17

Registration

Obr. 18

Startpage

Obr. 19

Visual Studio

Visual Studio

Visual C++ Express Edition

Visual C++ Express Edition

Nový projekt

Nový projekt

Application Settings

Application Settings

Prázdný projekt

Prázdný projekt

Nový soubor

Nový soubor

Zápis zdrojového kódu

Zápis zdrojového kódu

Spuštění programu

Spuštění programu

Argumenty příkazové řádky

Argumenty příkazové řádky

Perspektiva

Perspektiva

Perspektiva

Perspektiva

Perspektiva Z->Z''

Výpočet vektoru mezi dvěma body

Výpočet vektoru mezi dvěma body

Cross product

Cross product

GLFW vs Freeglut

GLFW okno

První okno

Osvětlení

>Phongův osvětlovací model

Zdroj: wikipedia

Difúzní světlo

Difúzní světlo

3D transformace

Zkosení YX

Zkosení Y → X

Zkosení XY

Zkosení X → Y

Zkosení ZX

Zkosení Z → X

Zkosení XZ

Zkosení X → Z

Zkosení ZY

Zkosení Z → Y

Zkosení YZ

Zkosení Y → Z

2D transformace

Your Browser doesnt support SVG images.

Matematika

Matematický souřadnicový systém 2D

Matematický souřadnicový systém 2D

Matematický souřadnicový systém 3D

Matematický souřadnicový systém 3D (a)

Klikněte na obrázek a použijte + a - pro změnu souřadnice z.
Matematický souřadnicový systém 3D

Matematický souřadnicový systém 3D (b)

Klikněte na obrázek a použijte + a - pro změnu souřadnice x.
Obrazovkový souřadnicový systém 2D

Obrazovkový souřadnicový systém 2D

OpenGL souřadnicový systém (3D)

OpenGL souřadnicový systém (3D)

Použijte + a - pro změnu souřadnice z.
Your Browser doesnt support SVG images.
Your Browser doesnt support SVG images.
Your Browser doesnt support SVG images.
Your Browser doesnt support SVG images.

OpenGL - GLSL

Interpolace barev

Interpolace barev

OpenGL - kamera

OpenGL - textury

Vertices

Vertex data – vertices

TexCoord

Vertex data – TexCoord

GL_REPEAT GL_MIRRORED_REPEAT GL_CLAMP_TO_EDGE GL_CLAMP_TO_BORDER
Skybox

Skybox

Cubemap

Cubemap

OpenGL - kompletní příklad

1) Scale 2) Translate + Scale 3) Scale + Translate

O OpenGL

GLview

GLview

Sphere

OpenGL - First Person Shooter

Your Browser doesnt support SVG images.
Your Browser doesnt support SVG images.

OpenGL - Assimp

Nanosuit

Nanosuit - drátový model

Verzování

Subversion

Architektura Subversion

Internet

NCurses

Ncurses - barvy

Ncurses - barvy

Gnome console KDE terminál xterm
Ncurses - okna

Ncurses - okna

NCurses pro pokročilé

Ncurses - signal Ncurses - signal
Ncurses - subokno

Ncurses - subokno

Ncurses - prefresh()

Ncurses - prefresh()

Ncurses - subokno

Ncurses - subokno

Ncurses - myš

Ncurses - myš

Ncurses - vlákna

Ncurses - vlákna

Překladače a vývojová prostředí

[anjuta]

Anjuta

Subversion

Subversion

Architektura Subversion

Subversion - Větve

Větvení

Terminál

Konzole v prostředí GNOME

Konzole v prostředí GNOME

bash-datum.sh

bash-datum.sh

Výstup z programu colors

Výstup z programu colors

XML (Extensible Markup Language)

Xml Tree

XML dokument jako stromová struktura

PostgreSQL

Datum a čas

Konverze datových typů

Konverze datových typů

Začínáme s PostgreSQL

Oracle Export

Oracle Export

Přístupová práva

Vzdálené připojení k Oracle

Vzdálené připojení k Oracle v SQL Developeru

Indexy

Tree

Tree

B-tree

B-tree

B+tree

B+tree

Bitmap index

Bitmap index

Instalace PostgreSQL

pgAdmin III

pgAdmin III

Oracle menu

Oracle menu

Apex

Apex

Vytvoření uživatele a databáze

Vytvoření uživatele a databáze

Apex
		domovská stránka

Apex domovská stránka

SQL Developer

SQL Developer

Normalizace

Diagram tabulek

Návrh telefonní databáze

Diagram tabulek

Telefonní databáze 1NF

Diagram tabulek

Telefonní databáze 2NF

Diagram tabulek

Telefonní databáze 3NF (pokus 1)

Diagram tabulek

Telefonní databáze 3NF (pokus 2)

Tabulky v BCNF

Telefonní databáze v BCNF

Úvod do jazyka SQL

Cluster, Catalog, Schéma, Tabulka

Cluster, Catalog, Schéma, Tabulka

První tabulka

Apex – Object Browser

Apex – Object Browser

SQL Developer

Oracle SQL Developer

Sekvecne a indexy

Explain v Apexu

Explain v Apexu

Diagram tabulek

Import vektor.sql

Schémata

Cluster, Catalog, Schéma, Tabulka

Cluster, Catalog, Schéma, Tabulka

Transakce prakticky

Problém vejce a slepice

Řešení problému vejce a slepice

Entity-relationship diagram II

ERD - Barred relationship

ERD - Barred relationship

ED - Kompletní diagram

ERD - Kompletní diagram

ED - Přenositelnost

Telefon nemůže být přenesen k jiné předvolbě

ERD - rekurze součástek

ERD - rekurze součástek

ERD - Supertype / subtype

ERD - Supertype / subtype

ERD - Exclusive OR

ERD - Exclusive OR

Entity-relationship diagram

Diagram tabulek

Diagram tabulek

ED - Entity

ERD - Entity

ED - Atributy

ERD - Atributy

ED - Optionality

ERD - Optionality

ED - Optionality relací

ERD - Optionality relací

ED - Relace

ERD - Relace

ED - Kardinalita relací

ERD - Kardinalita relací

ED - Kardinalita

ERD - Kardinalita

ED - Barred relationship

ERD - Barred relationship

ERD - převod do fyzického modelu

ED - Kompletní diagram

ERD - Kompletní diagram

ED - Fyzický model

ERD - Fyzický model

ED - Rozklad M:M

ERD - Fyzický model

ED - Rozklad M:M

ERD - Rozklad M:M

ED - Rozklad rekurze

ERD - Rozklad rekurze

Fyzický model slabé entity

Fyzický model slabé entity

ED - supertype / subtype

ERD - Supertype / subtype

Supertype implementation

Supertype implementation

Subtype implementation

Subtype implementation

Supertype - subtype implementation

Supertype - subtype implementation

Podmíněné výrazy

SQLite CASE

Popis directivy CASE v dokumentaci SQLite

Telefonní databáze

Diagram tabulek

Diagram tabulek

Sloupcová omezení, Indexy

Zobrazení indexu

Zobrazení indexu v Oracle

Python

Datové typy

Odkazy na seznam

Grafické uživatelské rozhraní Gtk

Hello World

IDLE

Vlastnosti datových typů

Slice

Linux

Co je to konzole

Konzole v prostředí GNOME

Konzole v prostředí GNOME

Seznámení s Linuxem

co je to linux

Seznámení s Linuxem

[gnome - debian]
Pohled do grafického prostředí GNOME v Linuxu Debian

Psaní všemi deseti

Galerie

Úvodní obrazovka
Průhledné barevné schéma
Další barevné schéma
Černobílé schéma
výběr testu
Psaní lekce
Výsledky lekce
Zobrazení klávesnice
Zamčení programu
psani-2.0.02
psani-2.0.02
psani-1.0.02
psani-100
psani-0.0.1
psani-0.0.1

Galerie

Floppy Distribuce + Psaní

Psaní všemi deseti na disketách
Psaní ve VirtualBoxu
Psaní všemi deseti ve VirtualBoxu

Ostatní

DOS

Nekupte takový počítač za 3400 dolarů :)

Příkazová řádka ve Windows
spuštění cmd
DOS Navigator z DOOM II

DOSBox

instalace 01 instalace 02 instalace 03 instalace 04 instalace 05
nastaveni 01 nastaveni 03 nastaveni 02 nastaveni 04 nastaveni 05 nastaveni 06 nastaveni 07

Příkazy DOSu a DOSBoxu

PATH

Windows

Windows 7
Windows Vista

Školní projekty

Deadloids

Ukázka ze hry Deadloids

Histogram výkonu Java2D API dle OS

Histogram výkonu Java2D API dle grafického rozhraní, FPS.

Ukázka toho, jak to vypadalo o hodinách angličtiny: :-)

Zdrojové kódy v Javě z
Programming Game AI by Example

Java applet SimpleSoccer

Raven

Turtles

[turtles]

Turtles

Message Bug report
Created: 10/11/2014
Last Modified: 11/30/2015
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..