Apache 2

Nastavení Apache 2 na localhostu.

K aplikaci změn je třeba restartovat apache:

$ sudo systemctl restart apache2

Aktivace modulů

$ a2enmod userdir
$ a2enmod info
$ a2enmod status

Nastavení userdir

Toto nastevení používá fast-php, viz PHP.

mod_userdir.conf:

<IfModule mod_userdir.c>
        UserDir disabled root
              <Directory /home/*/public_html>

                AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes Options
                Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec ExecCGI

                <FilesMatch "\.ph(p[345]?|tml)$">
                        SetHandler None
                </FilesMatch>
                AddType application/fast-php .php
                Action application/fast-php /cgi-bin/php-fast

                <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
                        <IfModule !mod_access_compat.c>
                                Require all granted
                        </IfModule>
                        <IfModule mod_access_compat.c>
                                Order allow,deny
                                Allow from all
                        </IfModule>
                </Limit>
                <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
                        <IfModule !mod_access_compat.c>
                                Require all denied
                        </IfModule>
                        <IfModule mod_access_compat.c>
                                Order deny,allow
                                Deny from all
                        </IfModule>
                       </IfModule>
                </LimitExcept>
        </Directory>
</IfModule>

Nastavení SSH

Testováno v OpenSuSE 15.1

$ sudo a2enmod ssh
$ sudo a2enflag SSL
$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2ssl.key/server.key -out /etc/apache2/ssl.crt/server.crt
# nastaveni ssh config souboru, i.e. Listen 443
$ sudo systemctl restart apache2
Komentář Hlášení chyby
Created: 31.5.2019
Last updated: 31.5.2019
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..