Média

CD přehrávače

Program cd-console

Klávesy F1 až F10 spouštějí skladby 1 až 10, klávesy 1 až 0 spouštějí skladby 11 až 20.

Program tcd

Program tcd je přehrávač s větším množstívm voleb. Zobrazuje „grafické“ celoobrazovkové rozhraní.

tcd není součástí standardní distribuce OpenSuSE. Dá se stáhnout třeba z http://pkgs.org/download/tcd.

Video

V konzoli umí přehrávat video program mplayer. (Ukončí se klávesou q).

$ mplayer -vo fbdev2 video.avi

Audio

Nahrávání ze zvukové karty

$ rec -r 44100 -b 16 -s vystup.wav

Komprese do formátu OGG

Formát OGG je obdobou MP3. Je novější a lepší, nevýhoda je jen malá podpora v MP3 přehrávačích.

$ oggenc -o output.ogg -a NoArtist -l Interpret -t "Skladba" -G Rock -b 128 "input.wav"

Obrázky

Program fbi

Program fbi dokáže zobrazit obrázky v konzoli. Neumí sice moc formátů, ale ty hlavní (JPG, PNG, GIF, TIFF a BPM) zvládá. Má příkazy na zvětšení / zmenšení obrázku, slideshow, rotování obrázku atd. Více viz manuálová stránka.

$ fbi -a *.jpg

Program convert

Program convert konvertuje obrázky do různých formátů. Dokáže také měnit jejich velikost a mnoho dalšího.

$ convert -resize 640x480 vstup.jpg vystup.png

Program jpegtran

Program jpegtran umí provádět různé kousky s JPEG obrázky. Umí toho více, stačí se jen podívat do manuálové stránky.

SYNOPSIS

jpegtran {-transpose|-transverse} vstup.jpg > vystup.jpg

OPTIONS

-transpose
Transpose image (across UL-to-LR axis).
-transverse
Transverse transpose (across UR-to-LL axis).

Video konverze

Příklad konverze videa (změna rozměrů obrazu a změna kvality):

$ mencoder input.mpg -vf scale -zoom -xy 640 -oac lavc -ovc lavc\
-lavcopts vcodec=msmpeg4:vbitrate=800:abitrate=160 -o output.mpg

Vhodná konverze (pro animovaný film) pro přehrávač mp4

$ mencoder input.mpg -ovc xvid -oac mp3lame -xvidencopts bitrate=250\
-ofps 12 -af resample=16000:0:0 -zoom -xy 320

Nebo třeba:

$ mencoder -oac lavc -ovc lavc -lavcopts acodec=mp3:vcodec=msmpeg4v2:vbitrate=600\
input.mpg -vf scale=512:288 -o output512x288.mpg

Komprimace videa nahraného z TV nebo webky do mp4

$ mencoder input.avi -mc 0 -oac lavc -ovc lavc -lavcopts \
vcodec=mpeg2video:vbitrate=6000:ilme:ildct:acodec=mp2:abitrate=224 -o output.mp4

DVD konverze do .flv

$ mencoder VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB -o output.flv -of lavf -ovc lavc\
-oac mp3lame -lavcopts\
vcodec=flv:vbitrate=500:autoaspect:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3:predia=2:dia=2:precmp=2:cmp=2:subcmp=2:preme=2:turbo:acodec=mp3:abitrate=56\
-vf scale=425:240 -srate 22050 -af lavcresample=22050

Gif konverze do .flv

$ convert some.gif  some%05d.png  
$ ffmpeg -framerate 10  -i some%05d.png some.flv

Spojení videa

$ mencoder -ovc copy -oac copy prvni.wmv -o 1
$ mencoder -ovc copy -oac copy druhy.wmv -o 2
$ cat 1 2 > spojene
$ mencoder -forceidx -ovc copy -oac copy spojene -o finalni.avi

Video MOV

Postup, pokud nejde překódovat MOV soubor. (mencoder hlásí: Sampling rate 7875 is not allowed in mp2)

$ mplayer -novideo -ao pcm:file=audio.wav  input.mov
$ resample -to 32000 audio.wav audio2.wav
$ mencoder -audiofile audio2.wav  -o output.mpg  -oac lavc  -ovc lavc\
-lavcopts vcodec=msmpeg4:acodec=mp2:abitrate=128 input.mov

Vypalování

Vytvoření obrazu z adresáře

$ mkisofs -rJ -T -v -p "Petr Bilek" -P "Petr Bilek" -V "Nazev" \
-o soubor.iso adresar/

Simulace vypalování

$ cdrecord -v -dummy -data dev=0,0,0 soubor.iso

Vypálení obrazu

SCSI ovladače:

$ cdrecord -v -data -eject -d speed=16 dev=0,0,0 driveropts=burnproof -multi soubor.iso

ATA ovladače (zastaralé):

$ cdrecord -v -data -eject -d speed=16 dev=ATA:1,1,0 driveropts=burnproof -multi soubor.iso

Vypálení CD přímo na CD (pomocí parametru isosize)

$ cdrecord -v -isosize /dev/cdrom

Smazání CD-RW

$ cdrecord blank=help
Komentář Hlášení chyby
Created: 31.7.2013
Last updated: 3.6.2015
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..