Sally Linux Strana1 Strana2  Programy(Woody+Sarge!) Verze dokumentu: 1.83

6. Instalace dalších programů

Zde najdete programy z distribucí Debian Woody a Sarge, které stojí za povšimnutí. Něketeré programy mohou být dostupné jen v distribuci Sarge, nebo jen v distribuci Woody! Stejně tak návody na počeštění se mohou mírně lišit. Programy instalujte pomocí apt.

Čeština

Chcete-li mít funkční češtinu, musíte mít nainstalován balík locales. (Měl by už být nainstalován - zkuste apt-get install locales). Po jeho instalaci by měl být v souboru /etc/locale.gen řádek cs_CZ ISO-8859-2 a pod ním ještě můžete mít řádek en_US ISO-8859-1

Pokud tomu tak není, spusťte dpkg-reconfigure locales, vyberte mezerníkem cs_CZ ISO-8859-2 (a ještě třeba en_US …), tabulátorem přeskočte na <OK> a zmáčkněte ENTER. Pokud se nezdaří a v souboru /etc/locale.gen výše zmíněný řádek zase nebude, zapište jej tam ručně a spusťte příkaz locale-gen.

Poté přidejte řádek:
export LC_ALL=cs_CZ
do souboru /etc/profile (nebo tento příkaz spusťte vždy předtím, než budete chtít využívat českého prostředí :-). Do souboru /etc/environment (pokud neexistuje, vytvořte jej třeba příkazem touch /etc/environment) přidejte řádek LANG=cs_CZ.ISO-8859-2

Pro funkční českou klávesnici je v grafickém prostředí musíte mít nainstalovaný balíček xkbsel. Pak je třeba upravit soubor /etc/X11/XF86Config-4 a nastavit klávesnici "Generic Keyboard" takto:


    Section "InputDevice"
        Identifier "Generic Keyboard"
        Driver   "keyboard"
        Option   "CoreKeyboard"
        Option   "XkbRules" "xfree86"
        Option   "XkbModel" "pc104"
        # Option   "XkbLayout" "cz_qwerty"
        Option   "XkbLayout" "us"
        Option   "XkbCompat" "group_led"
        # prepinani pomoci shift+shift
        Option   "XkbOptions" "grp:shift_toggle"
    EndSection

Nakonec do souboru /etc/X11/Xsession nebo v adresáři každého uživatele do souboru ~/.xsession vložte řádek xkbsel 'cssk(cs_us_qwerty)'. V souboru /etc/X11/Xsession jej vlože před místo, kde se volají uživatelské konfigurační soubory. Úpravy těchto konfiguračních souborů si nechte pro jistotu až na dobu, kdy už budete o Linuxu něco vědět, pojem „konfigurační soubor“ a jemu podobné vám nebudou cizý.

Pro zjištění všech dostupných kláves můžete použít příkaz xkbseldb -l.

Pro funkční české znaky v programu xterm vložte řádek
XTerm*font: -misc-fixed-medium-r-*-*-12-*-*-*-*-*-iso8859-2
nebo třeba
XTerm*font: -biznet-fixed-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-iso8859-2
do souboru /etc/X11/app-defaults/XTerm nebo do souboru ~/.Xresources pro každého uživatele. Pokud budete chtít jiný font, pak si můžete vybrat pomocí programu xfontsel (ale jen iso8859-2 korektně zobrazuje češtinu).

Další informace o počeštění najdete zde: Čeština v Linuxu.

fonty české fonty do konzole. Při instalaci vyberte ISO2 (Central European) a nechte implicitní počet konzol. Dále je nutné vložit do souboru /etc/inputrc (nebo pro každého uživatele ~/.inputrc) následující řádky:

set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on
set input-meta off ((on) pokud chcete mít implicitně české kódování)

Mezi českou a anglickou klávesnicí se v konzoli přepíná pomocí klávesy <Pause>

xfonts-biznet-iso-8859-2-100dpi
xfonts-biznet-iso-8859-2-75dpi
xfonts-biznet-iso-8859-2-base
xfonts-intl-european
msttcorefonts x-ttcidfont-conf
české fonty do X Window a fonty z Windows (stáhnou se z internetu).
xkbselProgram pro výběr klávesových map do X Window
kde-i18n-cs čeština do KDE2
iczech český slovník pro kontrolu jazyka programem ispell (programem /usr/sbin/update-ispell-dictionary se změní implicitní jazyk).
libapache-csacek pokud jste instalovali web server (apache) (viz. tasksel), pak instalujte tento balík pro podporu českého kódování. Je možné, že apacheconfig tento modul nezaregistruje, proto musíte po skončení instalace ručne zapsat do souoboru /etc/apache/httpd.conf řádek (nebo zrušit znak # na začátku řádku, pokud tam již je)
LoadModule csacek_module /usr/lib/apache/1.3/mod_csacek.so
o poté restartovat apache (příkazem /etc/init.d/apache restart).

Nápověda

doc-linux-htmlNápověda k systému Linux (v angličtině). Zabírá cca 50 MiB. Po instalaci najdete dokumenty v adresáři /usr/share/doc/FAQ/Linux-FAQ/ a /usr/share/doc/HOWTO/. Začněte souborem index.html
coolman gmangrafické rozhraní pro nápovědný systém man. Po instalaci byste již měli mít (také pěkný) xman.

Systém

gnome-applets applety do grafického rozhraní GNOME (na přepínání cz/us klávesnice, „focení“ obrazovky, zobrazování vytížení systému a spousta blbostí)
gnome-commander xnc krusadersouborové managery (Obdoba Total Commanderu), ovšem daleko primitivnější :-( při rychlosti vývoje Linux do roka a do dne budou lepší :-).
zip unzipkomprimační a dekomprimační nástroje
dosfstoolsprogramy pro formátování a kontrolu MS-DOS oddílů na disketách a pevných discích. (Není to ovšem příliš bezpečná záležitost).
gdm2 Nové grafické rozhraní pro přihlášení do X Windows. Pozn: Volba "Debian" se při přihlášení řídí konfiguračním souborem .xsession.
pgp5i mcrypt bcryptŠifrovací programy. Program bcrypt funguje i na windows a dalších systémech.
sudo gksu gnome-sudoProgramy umožńující spouštět programy s právy jiných uživatelů.

Grafika

icewm-gnome (icewm-themes,icepref)
afterstep blackbox
fvwm95 (fvwm95-icons)
wmaker asclassic xfce qvwm
jednoduchá, ale rychlá a hezká grafická rozhraní (icewm-gnome je nejlepší!). Poznámka: Příkaz wsetfont latin2 nastaví české fonty v prostředí wmaker. Prostředí xfce se spouští v gr. pr. xfwm.
wm-iconsSpousta ikonek pro grafická rozhraní
qiv nejrychlejší obrázkový prohlížeč (do X)
digikam Správa fotogalerií, práce s digitálními fotoaparáty, otáčení fotek ...
gtksee jednoduchý obrázkový prohlížeč s náhledy.
zgv xzgv prohlížeč obrázků do konzole(!) a do X
gliv prohlížeč obrázků do X, využívající OpenGL (vhodný na slideshow, je rychlý!)
gpaint xpaint tkpaint jednoduché kreslení a úprava obrázků (v mnoha formátech).
gimp1.2 gimp-data-extras gimp-nonfree profesionální program na kreslení a úpravu obrázků
gimp1.3 libgimp1.3-devAktualizace GIMPu
jheadjhead slouží k manipulaci fotografií z foťáků (např. příkaz jhead -autorot *.jpg otočí všechny fotky dle informací z exifu obrázku)

Media

mp3blaster xmms libmikmod2 kvalitní přehrávače mp3 (i wav) do konzole a do X windows. libmikmod2 potřebuje pro svou funkci xmms
xine-ui vlcVideopřehrávače. Pokud se vám nebudou líbit, podívejte se na internetu po přehrávači mplayer.
wavtools normalize-audio sound-recorder bplay programy wavr a wavp pro nahrávání a přehrávání wav souborů, normalize pro úpravu hlasitosti wav souborů
timidity přehrává MIDI soubory (bez použití sekvenceru)
dcd ascd jednoduchý CD přehrávač do konzole a do X
gnome-media několik prográmků do X a také skvělý tcd (přehrávač CD do konzole).
audacityJednoduchý a rychlý program pro úpravu hudebních sobuorů do X
jack grip cdda2wavRůzné programy pro grabování audio-cd. grip je program do prostředí gnome a využívá ke své funkci jiné programy (např. cdda2wav).
vorbis-toolsObsahuje programy pro práci s audioformátem ogg (nástupce mp3)
scantv xawtv fbtv tvtime radioProgramy na práci s TV Kartou

Html / Internet

bluefish quanta nejlepší html editory v distribuci Debian. Podívejte se na internetu na program quanta
amaya html editor, který vytváří a zároveň zobrazuje HTML stránku tak, jak jí zobrazují grafické HTML prohlížeče.
galeon dillo chimera2 galeon je web-browser do GNOME (české rozhraní, spousta voleb, poměrně rychlý), dillo a chimera2 jsou také grafické web-browsery; ty nejrychlejší a nejjednodušší co znám. K rozchození češtiny v chiméře doporučuji následující postup:
 1. vytvořte adresáře ~/.chimera a ~/.chimera/cache
 2. vytvořte soubor ~/.chimera/resources a zapište do něj následující řádky:
  	
  bookmark.filename: ~/.chimera/bookmarks.html
  cache.directory: ~/.chimera/cache
  cache.persist: true
  chimera.homeURL: http://sally.webzdarma.cz/
  html.propFontPattern: -adobe-helvetica-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-iso8859-2
  view.capFiles: ~/.chimera/mailcap:~/.mailcap
      
  	
Jak (snadno) rozchodit češtinu v dillu nevím. V Linuxu také můžete mít skvělý prohlížeč Opera.
sylpheed evolutionGraficky a funkčně velice vydaření poštovní klienti
links-ssl textový (!) web-browser (umí zobrazovat tabulky atp.)
tidy hindent zformátuje HTML dokument do čitelné podoby (vytváří odsazení atp.), tidy umí zkontrolovat, zda je syntaxe html v pořádku.
linkchecker najde všechny neplatné URL v html dokumentu.
dsniff etherealprogramy pro sledování sítě.

Dokumenty

gnumeric gnumeric-doc Obdoba excelu do prostředí GNOME (je s formátem xls docela slušně kompatibilní)
sc slsc Obdoby excelu do konzole. Obě jsou velmi rychlé s dobrou nápovědou. Program slsc je uživatelsky přítulnějžší, pracuje však se stejným formátem souborů, jako sc. Naproti tomu sc najdete ve více distribucích, je tedy otázka, který program se budete chtít naučit ovládat. Doporučuji začít s slsc a později se naučit i sc.
gnotepad+Velice pěkný textový editor s podporou HTML
htmldoc vytváření PDF a postscript souborů z html v konzoli nebo v X window (spusťte v X bez parametrů htmldoc).
gnome-gv xpdf-reader xpdf-utils PostScript/PDF prohlížeče pro X window a další užitečné prográmky pro práci s PDF
emacs21 xemacs21 emacs-goodies-el idl-font-lock-el Emacs je velmi dobrý textový editor, který rychle zvládne i začátečník. Po instalaci by již v systému měl být nainstalován emacs20, emacs21 však přináší mnoho vylepšení. xemacs je grafická obdoba emacsu, zbylé dva balíky umožňují barevné zvýraznění syntaxe programovacích jazyků atp. V konfiguračním souboru ~/.emacs přidejte následující:

  ;; Turn on font-lock mode for Emacs
  (cond ((not running-xemacs)
      (global-font-lock-mode t)
      ))
  ;; Podpora cestiny
  (set-language-environment "czech")
  (setq default-input-method "czech-qwerty")
  (set-terminal-coding-system 'latin-2)
  (setq selection-coding-system 'latin-2)
  ;; cesky slovnik
  ;;prepina se pomoci: M-x ispell-change-dictionary
  (set-default 'ispell-local-dictionary "czech")
  
abiword-plugins xfonts-abi doplňky do programu abiword (grafický program na psaní dokumentů). Jediný způsob, kterým se mi podařilo rozchodit české fonty bylo editací souborů v adresáři /usr/shareAbiSuite/fonts fonts.dir a fonts.scale a změna všech iso8859-1 na iso8859-2.
diaPerfektní a naprosto dokonalý program na vytváření diagramů. Můžete snadno vytvářet libovolné diagramy a také máte přednastavené tvary např. pro ERD diagramy, UML atp. Ovládání je naprosto jednoduché.
neditJednoduchý (na ovládání) grafický textový editor. Umí zvírazňovat syntaxi html, programovacích jazyků atp. Je třeba nastavit fonty na iso8859-2 (což jde v nastavení jednoduše)
dict dictdProgram dict se dokáže připojit na internetu na slovníkovou databázi a překládat slova. Program dictd umožňuje programu dict pracovat s lokálnímy slovníky bez připojení k internetu.

Hry

gnome-games jednoduché grafické hry (karty, stones atp.)
kde-gamesspousta malých, jednoduchých a zábavných her do prostředí KDE. (např. kasteroids, kbattleship atd.)
prboomKlon 3D střílečky doom
xblast xblast-sound pěkná hra pro dva a více hráčů
toppler2D hra, žába, kterou prostě musíte vydět
freecraft (crafted) fcmpHra na způsob Warcraft II (crafted je pro generování map do freecraftu)
xscreensaver-gnome spořiče obrazovek do GNOME
xlockmore-gl nainstaluje program xlock, pomocí nějž můžete spustit screensaver (xlock nebo xlock -nolock) a také můžete spustit screensaver na pozadí místo tapety!! (xlock -inroot)
xpenguins xpenguins-applet po obrazovce vám budou běhat tučňáčci.
dossizolaDesková hra pro jednoho nebo dva hráče
phalanx gnome-chess xboard eboard eboard-extras-pack1 crafty Šachy (phalanx) a grafická nadstavba pro šachy. Přečtěte si manuálové stránky k phalanxu (man phalanx) ať vite, jak ty šachy spustit. U eboardu vyberte v menu Peer-> Play against Engine-> Generic Engine a na záložce "Engine command" místo gnuchess zadejete phalanx (s příslušnými volbami), nebo vyberte crafty.
zblast-svgalibJednoduchá vesmírná stříečka z dob počítačového pravěku :-)
moon-landerPřistávání na měsíci
xbat xoidsDalší vesmírné střílečky (xoids je pro 1 až 2 hráče!)
abuse abuse-sfx amphetamine2D akční hry (něco jako Super Mario)
vgagamespack Hry vga_connectN, vga_mines, vga_othello.
xonix penguin-command Další zajímavé hry
trophy Automobilové závody (jednoduché, náročnější na: hardware :-( )
sabre Letecký simulátor

Konverze

recodeProgram pro konverzi kódování textových dokumentů. Příklad použití:
recode windows-1250..iso-8859-2 soubor.txt
ppthtml konvertuje windows prezentace .ppt do html
xlhtml konvertuje excelovské .xls soubory do html
wv (dříve znám jako msworview) konverze Microsoft Word 2000 97 a 95
xpm2wico konvertuje obrázky ve formátu xpm do windows ikonek (formát ico).
icoutilsprogramy pro konverzi windows ikonek do unixových formátů.

Nástroje

mkisofs cdrecordvytváření ISO image z adresáře a z disku.
cdrtoaster gcombust gtoaster gnomebaker gravemangrafické nadstavby pro usnadnění práce s vypalováním. Nejhezčí jsou podle mne gnomebaker a graveman
gripgrafická nadstavba pro grabování audio CD

Programování

Mnohé z toho, co je v následující tabulce je potřeba pro specifické operace, které se Vás asi týkat nebudou. Ačkoliv, kdo ví …

xwpeeditor do konzole a do X pro programování
subversionSpráva verzí svn (novější než cvs).
php4 phpdoc php4-pgsql Modul php pro apache. Pro jeho zavedení platí totéž jako pro modul csacek (viz. čeština). Modul php4/pgsql slouží ke komunikaci s databází PostgreSQL.
mysql-server libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmysqlclient10 mysql-client mysql-common mysql-doc Databáze MySQL
indentformátuje c a c++ zdrojový kód (odsazení atp.)
c2html převede c a c++ zdrojový kód do html
rats Program na hledání bezpečnostních chyb ve zdrojovém kódu programů (c,perl,python, php)
colorgccPřekladač jazyka C s barevným výstupem. Je třeba udělat symbolické linky gcc, cc a c++ na tento program do adresáře, ze kterého spouštíte soubory, a který je v cestě spouštěných souborů před adresářem, kde jsou skutečné programy gcc, cc a c++.
manedit gmanedit editory pro vytváření manuálových stránek (manedit je lepší)
python-psycopgmodul do Pythonu pro spojení s databází PostgreSQL
libgnome-devJe potřeba pro překlad programů s GTK nebo gnome, obsahuje gnome-config,gtk-config atd.
anjutaGrafické rozhraní pro tvorbu programů (jak do konzole tak třeba gnome). Ukazuje i parametry funkcí při psaní :-). Rychlý, částečně počeštěný.
glade-gnome glade-docGrafický program pro tvorbu grafického rozhraní programů s GTK+.
devhelp-booksNápověda do prostředí gnome pro spoustu vývojových nástrojů (gnome, gtk, make, cvs ...)
gcc-2.95-doc dokumentace v DebianExtras1
manpages-devManuálové stránky pro vývojáře.
svgalibg1-dev aalib-bin aalib1-dev aalib-bin Knihovny pro překlad a práci s grafikou (svga) a ASCII art grafikou. aalib-bin obsahuje jednoduché programi demonstrující ASCII art. Balíčky aalib1-dev se hodí při překladu programu mplayer.

Sarge

Balíky z nové stable distribuce Sarge.

openoffice.org-l10n-cs myspell-dictionary-cs openoffice.org-hyphenation-cs openoffice.org-thesaurus-cs openoffice.org-help-cs Čeština do Open Office.

Pokud byste nalezli v distribuci Debian Woody další zajímavé balíky, které by si zasloužili propagaci, napište mi o nich.

Nejnovější verze programů najdete např. na http://debian.sh.cvut.cz/debian/


Sally Linux Strana1 Strana2 Programy(Woody+Sarge!)


sallyx@centrum.cz