Instalace programu psani(-profi)

Přečtěte si prosím pozorně následující návod k instalaci.

Předpoklady

Program je vytvořen pro OS Linux a byl testován v distribucích OpenSuSE a Debian. Program byl navržen pro prostředí se starodávným kódováním iso-8859-2 a pro jeho správnou funkci jej musíte spustit na konzoli s podporou českých znaků (iso-8859-2 nebo UTF-8).

Pokud vaše konzole pracuje v kódování UTF-8 (tak je to na většině moderních distribucích), budete potřebovat program luit, který umožní spustit program psani ve správném kódování. Program luit je součástí „každé dobré distribuce“, takže jej nejspíše nainstalujete z vašich standardních repozitářů.

Program luit ke svému běhu potřebuje nainstalované locales cs_CZ.iso-8859-2. V OpenSuSE jsou nainstalované standardně, takže není třeba nic dělat. V Debianu bylo potřeba odkomentovat řádku s cs_CZ ISO-8859-2 (smazat znak # ze začátku řádku) v souboru /etc/locale.gen a spustit příkaz locale-gen.

Program musíte nejdříve přeložit, proto je třeba mít nainstalován překladač jazyka C (gcc/clang/…) program make a také knihovnu (n)curses (spolu s hlavičkovými soubory).

Následující balíčky (v distribuci Debian) obsahují potřebné vybavení:

gcc
make
libc6-dev
libncurses5
libncurses5-dev

Pro spuštění programu v UTF-8 terminálu je ještě potřeba výše zmíněný balíček luit.

Poznámka: V jiných linuxových distribucích se mohou balíčky jmenovat jinak, ale podobně.

Překlad programu

Instalace pro verze psani a psani-profi jsou obdobné, proto zde popíši pouze instalaci programu psani-profi.

Nejdříve si stáhněte balíček se zdrojovými kódy psani-profi, který se jmenuje psani-profi-X.X.XX.tar.gz ze stránky Ke stažení.

Řetězec X.X.XX zastupuje aktuální číslo verze programu.

Soubor psani-profi-X.X.XX.tar.gz, rozbalte následujícími příkazy:

$ gunzip psani-profi-X.X.XX.tar.gz
$ tar -xvf psani-profi-X.X.XX.tar

Přejděte do adresáře psani-profi-X.X.XX a přečtěte si README.
Pro základní instalaci stačí spustit konfigurační skript install.sh a řídit se instrukcemi.

$ cd psani-profi-X.X.XX; more README
$ ./install.sh

V případě úspěchu se program nejprve přeloží a pak vás vyzve k spuštění instalace (k tomu budete potřebovat práva roota).

Pokud dojde při instalaci k nějakým potížím, napište mi o tom.

Spuštění programu

Program spouštějte skriptem psani-profi-X.X.XX (nebo psani-X.X.XX), kde X.X.XX je označení verze.

Jak už bylo zmíněno výše, program psani je napsán v kódování iso-8859-2. Ke spuštění programu v konzoli s kódováním UTF-8 (většina moderních distribucí) je potřeba spouštět program psani pomocí programu luit.

Od verze 3.3.00 je spouštění s programem luit automaticky nastasveno, takže jedinou věcí, co musíte udělat, je luit nainstalovat.

Od verze 3.1.05 stačilo, pro použití programu luit, odkomentovat následující řádku ve spouštěcím skriptu psani.

(Stačí smazat znak # na začátku řádku)

# LC_ALL=cs_CZ.ISO-8859-2 luit /home/petr/bin/psani-profi-3.X.XX $@; exit 0

Skript psaní najdete ve stejném adresáři, kam se nainstaloval program psani. Tento adresář lze určit při instalaci programu. Defaultní umístění skriptu je /usr/bin/psani.

Před verzí 3.1.05 to bylo možné řešit pomocí následujícího příkazu:

$ LC_ALL=cs_CZ.ISO-8859-2 luit psani

Vytvoření aliasu

Pokud nechcete tento složitý příkaz psát stále dokola (a používáte jako svůj shell bash), zapište si do souboru ~/.bashrc následující příkaz:

$ alias psani='LC_ALL=cs_CZ.ISO-8859-2 luit /usr/local/bin/psani-(profi)-bin-X.X.XX'

Nahraďte /usr/local/bin/psani-(profi)-bin-X.X.XX reálnou a úplnou cestou k programu.

Pak můžete, po restartu bashe, spouštět psani příkazem psani.

Odinstalování programu

Verze 3.5.00 a novější

V adresáři, ze kterého jste program instalovali (příkazem make install), zadejte příkaz make uninstall. (Adresář tedy po instalaci nemažte, ať máte možnost program odinstalovat).

Před verzí 3.5.00

Program lze odinstalovat skriptem psani-profi-X.X.XX-uninstall.sh. Tento skript má několik voleb, které můžete zobrazit následujícím příkazem:

$ psani-profi-X.X.XX-uninstall.sh --help
Komentář Hlášení chyby
Created: 11.9.2005
Last updated: 13.9.2017
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..