Nápověda

Manuálové stránky

Nejvíce informací o příkazech najdete v manuálových stránkách. Manuálovou stránku otevřete příkazem man nazevProgramu.

Otevření manuálové stránky k manuálové stránce:

$ man man

Manuálové stránky jsou rozděleny do sekcí. Pokud má program manuálovou stránku ve více sekcích, můžete vybranou sekci zadat jako první argument příkazu man. Pokud sekci nezadáte, budete o ni požádáni interaktivně.

$ man 1 man
Sekce manuálových stránek
SekceCo se v sekci popisuje
0 Hlavičkové soubory (obvykle z /usr/include) - hodí se programátorům v C
1 Spustitelné programy nebo příkazy shellu - hodí se běžným uživatelům
2 System calls (functions provided by the kernel)
3 Library calls (functions within program libraries) - hodí se programátorům
4 Special files (usually found in /dev) - hodí se systémovým administrátorům
5 Popis formátu konfiguračních souborů, např. /etc/passwd - pro systémové administrátory
6 Hry
7 Různé (including macro packages and conventions), e.g. man(7), groff(7)
8 Spustitelné programy pro správu systému - obvykle pouze pro roota
9 Kernel routines [Non standard]
Klávesy pro ovládání man pages
KlávesyVýznam
h HZobrazí všechny klávesy pro ovládání manuálových stránek a jejich význam
q :q Q :QUkončí prohlížení manuálové stránky
/řetězecVyhledá řetězec v manuálové stránce
g GPřesun na začátek a konec manuálové stránky.
Manuálové stránky jsou nejdůležitějším zdrojem informací o programech a příkazech linuxu. Většinu příkazů v tomto kurzu popíši jen stručně a budu předpokládat, že si podrobnosti najdete v manuálových stránkách.
man -k slovo   - vyhledává v nápovědě klíčové slovo (nerozlišuje malá a velká
          písmena)
man -f prikaz(y) - jednořádkový popis příkazu
whatis prikaz  - jednořádkový popis příkazu
which prikaz  - napíše úplnou adresářovou cestu k zadanému příkazu
whereis prikaz  - napíše úplnou adresářovou cestu k zadanému příkazu,
          k manuálovým stránkám a adresářům stejného jména
          v systémových adresářích
apropos     - to same jako man -f

help prikaz(y)  - jednoduchá nápověda k příkazům bashe. man help zobrazí,
          které příkazy help popisuje

Zábavné manuálové stránky

Pokud chcete, můžete si nainstalovat zábavné manuálové stránky a pak si číst manuálové stránky jako např. sex, baby, celibacy, condom … :) Je to dobrý způsob, jak se s manuálovými stránkami zžít.

Instalace balíčku funny-manpages v distribuci Debian/Ubuntu:

$ su -c "apt-get install funny-manpages"

Instalace balíčku funny-manpages v distribuci OpenSuSE:

$ su -c "zypper install funny-manpages"

Kompletní výpis 'funny manpages' (v Debianu/Ubuntu):

$ dpkg -L funny-manpages

Popis manuálové stránky

Manuálové stránky bývají rozděleny do sekci. Sekce bývají různe, ale základem bývají následující.

NAME

man - an interface to the on-line reference manuals

Jméno příkazu ke kterému se manuálová stránka váže a jednořádkový popis (který zobrazuje příkaz whatis.

SYNOPSIS

man [-C file] [-d] [-D] [--warnings[=warnings]] [-R encoding]
    [-L locale] [-m system[,...]] [-M path] [-S list]
    [-e extension] [-i|-I] [--regex|--wildcard] [--names-only] [-a]
    [-u] [--no-subpages] [-P pager] [-r prompt] [-7] [-E encoding]
    [--no-hyphenation] [--no-justification] [-p string] [-t]
    [-T[device]] [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z] [[section] page ...] ...

Ukazuje jak se příkaz spouští a s jakými argumenty. Význam jednotlivých voleb je popsán ve zbytku manuálových stránek.

V hranatých závorkách [] jsou nepovinné argumenty. Například [-C file] říká, že můžete libovoln2 použít volbu -C, ale když už jí použijete, musíte jí použít se jménem souboru. K čemu -C slouží a co se souborem udělá, se dočtete dále v manuálové stránce.

Znak | slouží jako "nebo". Volba [-i|-I] říká, že můžete použít -i nebo -I (ale ne oboje).

Tři tečky ... znamenají libovolný počet opakování. Například [[section] page ...] znamená, že můžete zadat sekci a pak musíte zadat alespoň jeden název manuálové stránky (název programu) a pak libovolný počet dalších manuálových stránek. (Všimněte si, že není možné zadat sekci bez manuálové stránky, protože page není v []).
[-m system[,...]] volba -m očekává, že budou názvy systémů (pokud jich bude víc než jeden) oddělené čárkou.

Někdy se v manuálových stránkách objeví {}, ve kterých jsou volby oddělené pomocí |. To znamená, že jedna z voleb oddělených | je povinná.

DESCRIPTION

Popisuje, k čemu vlastně příkaz je.

OPTIONS

Popisuje význam a možné hodnoty argumentů. Asi nejdůležitější a většinou nejdelší část manuálové stránky.

EXAMPLES

Ukázky použití.

ENVIRONMENT

Popisuje nastavení systému, které ovlivňujě běh programu.

FILES

Konfigurační a jiné soubory, které s programem souvisí.

SEE ALSO

Programy, které s programem souvisí a jejichž manuálové stránky vás mohou zajímat.

Barvy

Pokud chcete mít manuálové stránky trochu barevné, nainstalujte si program most a přidejte si do ~/.bashrc řádku:

export PAGER=most

Info stránky

Info stránky se měli stát nástupcem manuálových stránek. Zatímco manuálová stránka je jen jedna dlouhá všeobsahující stránka, infostránky strukturují informace do kapitol a podkapitol. Většina programů má však stále jen manuálové stránky. Pokud info stránky neexistují, info místo nich otevře manuálovou stránku.

$ info info

Kapitola, do které můžete v info stránkách vkročit, vypadá tatko:

* Getting Started:         Getting started using an Info reader.

Pro přechod do podkapitoly stačí najet kurzrem na tuto řádku a stisknout Enter.

Všechny klávesy potřebné pro pohyb v info stránkách zjistíte klávesou h.
Info stránky ukončíte klávesou q.

Zkuste si porovnat manuálové stránky bash a info stránky bash. Co se vám zdá přehlednější?
Komentář Hlášení chyby
Created: 31.7.2013
Last updated: 3.6.2015
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..