Windows

Dovolím si zde stručně vyjádřit vlastní názor na současné verze Windows. Nebudu zde zacházet do detailů, podrobné recenze přenechám jiným.

Windows 7

Windows 7 – opravdu výborný operační systém. Musím říct, že mne Microsoft po dlouhé době příjemě překvapil. Rozhodně doporučuji na tento sytém přejít, zvláště pokud máte tu smůlu, že vlastníte Windows Vista.

Windows Vista

Windows Vista – Oooops! Tak tahle verze Windows se opravdu nepovedla. Navzdory fanatikům, kteří přes zjevnou neopodstatněnou náročnost Vist (v porovnání s o statními existujícími moderními operačnímy systémy) tvrdili jak je super. S příchodem Windows 7, které ukázali že to jde i jinak, všem fanatikům sklaplo (a nutno dodat že i fanatickým odpůrcům Windows). Pokud tuhle verzi Windows vlastníte, raději aktualizujte na Window 7, nebo zkuste Linux.

Tipy a triky

Zde najdete pár zajímavých tipů, jak si zpříjemnit práci s Windows 95/98. Většina těchto rad pochází odněkud z internetu, knížek, časopisů a něco málo je ode mne.
Všechno co mi kdy stálo za to abych si to uložil na disk jsem se nyní pokusil nějak rozumě setřídit, abych mohl snadno najít to, co mě zrovna zajímá.

Mnoho tipů je spojeno se zásahem do registrů (program regedit.exe). Špatný zásah do registrů může mít pro Windows katastrofické následky. Proto si raději zálohujte soubory c:\windows\system.dat a c:\windows\user.dat. Pokud v nějakém tipu máte zadat příkaz, nebo spustit program, nejlépe to uděláte vybráním položky Spustit… v nabídce Start.

Změna grafiky

Jak skrýt ikony na pracovní ploše

Víte, že všechny ikony na pracovní ploše můžete nechat skrýt? Možná si říkáte, k čemu vám tohle bude, někdy se ale tento trik může hodit, zejména pokud na počítači prajuje více uživatelů. Spusťte Editor registru. Přejděte do: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies. Klepněte pravým tlačítkem na položku Policies a z kontextového menu vyberte Nová - položka. Tuto položku pojmenujte Explorer. Nyní kleněte pravým tlačítkem na položku Explorer a z menu vyberte Nová - hodnota DWORD a pojmenujte ji NoDesktop. Aby byla hodnota aktivováva, poklepejte na příslušnou hodnotu a nastavte ji na 1, v opačném případě na 0. Ukončete Editor registru a restarujte Windows.

Jak změnit ikonu „Tento Počítač“

Spusťte program regedit.exe. Parametr o použité ikoně naleznete v klíči \HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\defaulticon. Zápis je velmi jednoduchý, zvládne to i začátečník. Nejdříve je uvedena cesta k ikoně, za čákou je číslo ikony v souboru s ikonou. Otevřete si soubor s požadovanou ikonou (např. přes změnu ikony u zástupce, to je jedno) a odpočítejte, kolikátá je ikona v seznamu. Do registru však musíte uvést hodnotu o 1 nižší, nebo byste byli nemile překvapeni.(Pův. hodnota je C:\windows\explorer.exe,0) Nyní již můžete editor registru zavřít. Restartujte windows a počkejte si na výsledek. Tak co, jak se Vám líbí? Podobně můžete naložit i s ikonou Okolní počítače, Koš nebo Internet. Stačí pohledat v registru řetězec explorer. Přeji hodně úspěchů.

Hodně ikon naleznete v:
 • c:\windows\system\shell32.dll
 • system\mmsys.cpl
 • system\mcm.dll
 • system\mshtml.dll
 • system\maincp16.dll
 • system\quartz.dll
 • system\pifmgr.dll
 • system\user.exe

Zbavte se „svého počítače“

Pokud vám již leze na nervy ikona Tento počítač, můžete se jí lehce zbavit. Prvním způsobem je editace registrů, druhým bezbolestným řešením je ikonu zneviditelnit. Nejprve si musíte vytvořit (nebo nalézt v některé z knihoven) transparentní ikonu bez obsahu, tedy ikonu, která není vidět. Lze to provést některým z editorů volně přístupných na internetu. Potom v dialogu Vlastnosti pracovní plochy (poklepejte pravým tlačítkem na plochu a zvolte Vlastnosti) na záložce Efekty (pro majitele Win98) nebo záložce Plus! (pro majitele Win95 s Plus! Packem) přiřaďte tuto neviditelnou ikonu "Tomuto počítači". Nyní jste se zbavili ikony, ale vidíte ještě jméno zástupce. Windows vás standardně nenechají přiřadit ikoně prázdné jméno, a proto je musíme ošálit. Klikněte na jméno ikony, jako byste ho chtěli změnit, potom stiskněte Alt a napište 0160 na numerické klávesnici. Potvrďte, a dostanete prázdné jméno. Nyní je celý Zástupce Tento počítač neviditelný. Trik se zmizením jména ikony lze úspěšně aplikovat i na ostatní zástupce, a docílit tak nového vzhledu vašeho desktopu.

Změna ikonky disku

Nelíbí-li se Vám ikona disku, vytvořte v kořenovém adresáři soubor autorun.inf a zapište do něj následující informace (platí i pro CD-ROM!):

[autorun]
ICON=cesta\ikona.ico

Jak nezměnit plochu

Pokud Vám vadí, že Vám někdo mění plochu, můžete tomu zabránit v registrech ve větvi HKEY_CURRENT_USER vytvořením DWORD hodnoty NoSaveSettings, které přiřadíte hodnotu 1 (Tenhle trik jsem nezkoušel).

Uživatelské rozhraní Windows 3.1x

V poznámkovém bloku otevřete soubor system.ini, který najdete ve složce Windows. Vyhledejte sekci shell=Explorer.exe. Explorer.exe nahraďte slovem progman.exe a restartujte počítač.
Pokud se budete chtít vrátit k předchozímu nastavení, stačí opět nahradit progman.exe slovem Explorer.exe.

Start Windows

Start přímo do MS-DOSu

Po startu počítače obvykle nastartuje grafické uživatelské rozhraní (GUI). Vložením řádky BootGUI=0 do souboru C:\MSDOS.SYS zabráníte startu GUI Windows a nastartujete pouze systém MS-DOS. Windows můžete následně spustit příkazem win. U soubor MSDOS.SYS bude možná potřeba před editací odškrtnout volbu 'jen pro čtení' (pravým tlačítkem myši otevřít kontextové menu, vybrat vlustnosti ...).

dosstart a winstart

Při restartování systému Windows 98 v režimu MS-DOS se zpracují příkazy ze souboru DOSSTART.BAT, který je ve složce Windows. Pokud tedy při přechodu z Windows do režimu DOS chcete např. zavést nějaké ovladače nebo automaticky spustit M602 či NC, stačí tento soubor upravit (nebo vytvořit, pokud zatím neexistuje) a přidat do něj příslušné příkazy stejně, jakobyste je přidávali na konec souboru AUTOEXEC.BAT (ten se spouští při startu počítače).
Soubor WINSTART.BAT se spouští při startu Windows. (Pokud spustíte počítač v režimu MS-DOS a zadáte příkaz win).

Disketová mechanika bez zbytečného prohledávání

Během startu Windows hledá systém nejprve nové disketové mechaniky. Toto prohledávání můžete vypnout. Klikněte na tlačítko Vlastnosti systému na záložce Výkon, a pak ještě na tlačítko Systém souborů. Na záložce Disketa zrušte zaškrtnutí u volby pro vyhledávání nové diskové jednotky při každém startu.

Jak zabránit autostartu aplikací

Mnoho aplikací se automaticky spouští po startu Windows. To může být velice nepříjemné, nejen z hlediska operační paměti. Jsou tři základní oblasti, kde může být požadavek na spuštění takové aplikace.

 1. První, kde začněte své pátrání je nabídka Start-Programy-Po spuštění. Nachází-li se zde nějaký program, klepněte na tlačítko Start, z menu vyberte Nastavení-Hlavní panel. V zobrazeném okně vyberte kartu Programy v nabídce Start a zde klepněte na tlačítko Odebrat. Nyní poklepejte na složku Po stuštění, čímž rozevřete seznam zástupců programů startujících automaticky. Vyberte potřebného zástupce automaticky startujícího programu a stiskněte tlačítko Odebrat.
 2. Další možností, kde může být odkaz na automaticky starující aplikaci je soubor win.ini, který se nachází v adresáři Windows. Otevřete tento soubor (poklepáním). Programy uvedené za příkazy load= a run= startují automaticky.
 3. Třetí možností, kde se může vyskytovat požadavek na automatické spuštění je registr systému Windows.
  Spusťte Editor registru. Přejděte pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. V pravém okně uvidíte programy, které budou automaticky spuštěny. Klepněte pravým tlačítkem na textovou hodnotu programu, který nemá byt spoustěn automaticky a z menu z vyberte příkaz Odstranit.

Pryč s animací Začněte klepnutím zde

Už máte dost animace se šipkou, která po každém startu Windows projede spodním panelem k tlačítku Start s textem Začněte klepnutím zde? Tato zbytečně zdržující animace jde naštěstí vypnout, stačí drobná úprava v registrech. Spusťte editor registru (Start-Spustit.../ regedit). Přejděte do HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Nyní v pravé části okna dvakrát klepněte na hodnotu NoStartBanner. Do textového pole Údaj hodnoty vepište 1 a stiskněte tlačítko OK. Uzavřete editor registru.

Konfigurace Windows

Jak zakázat Správce zařízení

Drobnou úpravou registrů můžete zakázat jiným uživatelům přístup ke kartě Správce zařízení z panelu Systém. V registru si najděte klíč HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftCurrentVersionPolicies. Pokud pod položkou Policies neexistuje položka System, klikněte na položku Policies a z kontextového menu vyberte Nová-položka. Tuto položku pojmenujte System. Nyní klepněte pravým tlačíkem na položku System a z menu vyberte Nová - hodnota DWORD. Tuto hodnotu pojmenujte bez uvozovek NoDevMgrPage. Nyní ještě poklepejte na nově vytvořenou hodnotu a jako údaj hodnoty zadejte 1. Ukončete Editor registru a restartujte Windows.

Jak mít volbu Otevřít v programu u každého souboru

Pokud často potřebujete otevřít nějaký soubor v jiném programu, než mají Windows asociováno, může se vám hodit následující tip. Po jeho aplikaci budete mít po klepnutí pravým tlačítkem na daný soubor v kontextovém menu vždy k dispozici volbu Otevřít v programu (nemusíte tedy držet stisknutou klávesu Shift).
Jak tedy na to: Spusťte editor registru a najděte si klíč HKEY_CLASSES_ROOT\*. Klepněte pravým tlačítkem na položku * a z kontextového menu vyberte Nová Položka. Tuto položku pojmenujte Shell. Nyní pod položkou Shell vytvořte stejným způsobem jako v předešlém případě novou položku a pojmenujte ji třeba Otevrit_cim.
Nyní v pravém okně editoru poklepejte na textovou hodnotu Výchozí příslušející této položce a jako údaj hodnoty zadejte Otevřít v programu.
Poté pod položkou Otevrit_cim vytvořte novou položku a pojmenujte ji Command. Jako údaj hodnoty k této položce zadejte následující sekvenci C:\WINDOWS\rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1.

Vypnutí automatického spuštění CD

Nelíbí-li se Vám automatické spouštění CD pak v Ovládacích panelech/Systém vyberte záložku Správce zařízení. Vyberte ikonku CD ROM a po rozbalení vyberte ikonku mechaniky. Poté klikněte na záložku Nastavení a vypněte možnost Automatické oznámení vložení.

Změna informací o licenci

Při instalaci windows jste uvedli jméno špatně a teď vám to vadí, protože se objevuje v licenčních informacích. Naštěstí to lze jednoduše napravit. Spusťte regedit.exe a vyhledejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Jméno změníte tak, že otevřete položku Registered Owner a opravíte ji.

Windows Update bez registrace

Nechcete-li se on-line registrovat a přesto přistupovat ke službě Windows Update, změňte v registrech ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion hodnotu RegDone na 1.

Jak změnit adresář používaný k dočasným souborům

Chcete změnit adresář, který požívají windows k odkládání dočasných souborů? Snadná pomoc. Spusťte regedit.exe a přejděte do větve HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Zde stačí zavést novou textovou hodnotu nazvanou TempDir a nastavit cestu pro dočasné soubory. Nyní restartujte windows a uvidíte.

Modrá obrazovka smrti

Návod jak změnit barvu textu a barvu pozadí "modré obrazovky, která ve Windows zobrazuje chybové hlášky (např. Systém je zaneprázdněn nebo v nestabilním stavu…):
V souboru system.ini ve složce Windows do sekce [386Enh] přidejte tyto řádky:

messagetextcolor=x
messagebackground=y

Kde x je kód barvy textu (v šestnáctkové soustavě) a y je kód barvy pozadí (též v HEX).
x může nabývat těchto hodnot:

 0 ... černá
 1 ... modrá
 2 ... zalená
 3 ... modrozelená
 4 ... červená
 5 ... fialová
 6 ... hnědá
 7 ... šedá
 8 ... tmavě šedá
 9 ... světle modrá
 A ... světle zelená
 B ... světle modrozelená
 C ... světle červená
 E ... světle fialová
 D ... žlutá
 F ... bílá

y může nabývat pouze hodnot od 0 do 7 (význam je stejný).

Změna se projeví po restartu počítače.

Nezobrazení posledně přihlášeného uživatele

V registrech v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows nt\CurrentVersion\Winlogon vytvořte položku DontDisplayLastUserName a přiřaďte ji hodnotu 1. To samozřejmě ztíží možnost přihlášení se do Windows.

Ovládání Windows

Uložení obrazovky do obrázku

Stiskněte zároveň klávesy Alt+Print Screen. Obrazovka Windows se uloží do schránky. Spusťte program malování a vložte obrázek třeba pomocí CTRL+V.

Rychlé ukončení windows

Stačí pouze vytvořit zástupce na ploše nebo v nabídce Start. Jako cíl napište C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,ExitWindows. Aktivováním této ikony okamžitě ukončíte windows.

Kiosk mode

Kiosk mode je název pro takzvaný fullscreen (neboli celoobrazovkové) zobrazení Internet Exploreru. Ale pozor, nejedná se o mód, který vyvoláte běžně klávesou F11. Ten totiž obsahuje navrchu lištu, z níž se dá alespoň trochu ovládat. Kiosk mode je úplný fullscreen, bez jakýchkoliv lišt nebo ikon. Vidět je pouze zobrazená www stránka. Zkuste sami a uvidíte.

Jak na to? Internet Explorer spustíte v tomto módu, jestliže zadáte u spouštěcího souboru iexplore.exe parametr -k. Zvolte Start-Spustit a vepište příkaz iexplore.exe -k.
Po potrvzení naběhne prohlížeč s přednastavenou stránkou v úplném celoobrazovkovém režimu. Kromě zobrazení aktuální stránky a klikání na hypertextové odkazy nemůžete dělat vůbec nic. Prohlížeč ukončíte stiskem kláves Alt+F4. Přidáním parametru -k do zástupce Internet Exploreru na ploše, můžete tento mód spouštět také.

Klávesová zkratka pro přístup k pracovní ploše

Stačí zmáčknout v tomto pořadí (+ znamená současný stisk, , znamená následující stisk):
Ctrl+Esc, Esc, Alt+M.

Opravy problémů ve Windows

Spuštění Windows v nouzovém režimu

Pro případ problémů s běžným spuštěním MS Windows 95 se může hodit spuštění Windows z příkazového řádku MS-DOS s použitím některého z volitelných parametrů, které umožňují změnit nastavení systému:

WIN [/D:[F][M][S][V][X]]

/D
používá se pro odstraňování problémů, když se Win95 nespustí správně, s některou z následujících voleb.

 • :F
  vypíná 32-bitový přístup k pevnému disku, jde o shodné nastavení s příkazem v systémovém souboru SYSTEM.INI: 32BitDiskAccess=FALSE
 • :M
  start v nouzovém režimu, možno vyvolat i stiskem klávesy F5 při startu
 • :N
  start v nouzovém režimu s prací v síti, možno vyvolat i stiskem klávesy F6 při startu
 • :S
  systém nebude používat paměť ROM mezi adresami F000:0000 a 1 MB pro zarážky, odpovídá nastavení v souboru SYSTEM.INI: SystemROMBreakPoint=FALSE
 • :V
  rutina paměti ROM bude obsluhovat přerušení z řadiče pevného disku, odpovídá nastavení v souboru SYSTEM.INI: VirtualHDIRQ=FALSE
 • :X
  vyřadí oblast paměti z hledání nevyužitého místa, odpovídá nastavení v souboru SYSTEM.INI: EMMExclude=A000-FFFF
 • :
  (za dvojtečkou nic není) nezobrazí se úvodní obrazovka při startu.

Win98 nelze vypnout

Pokud vám při shutdown zůstanou Windows viset na hlášce It is now safe to turn off your computer, zkuste toto: spusťte System Configuration Utility (msconfig.exe) a na první záložce (General) zvolte volbu Advanced. Zde pak zatrhněte volbu Diasable fast shutdown (nebo naopak, je třeba to vyzkoušet).

Aplikace WIN32

Hlásí-li Win95 Toto není platná aplikace WIN32: Zavolejte nejdříve Příkazový řádek.

Například: program Manazer602 nelze spustit.
Upravte ve vlastnostech jeho zástupce na záložce Program příkazový řádek takto: COMMAND /C C:\M602\M602.EXE.

Nebo ošiďte Win95 pomoci BAT souboru: Vytvořte soubor pojmenovaný napřílad M.BAT s příkazem C:\M602\M602.EXE. Manažera spouštějte pomocí tohoto souboru.

Nejlepší řešení

Zapomeňte na Windows a pořiďte si Linux. Zdarma (a to legálně) budete mít výkonný, stabilní a bezpečný operační systém nabytý spoustou programů.

[vývoj uživatele Windows]

Ostatní

Zkouška vašeho antiviru

Chcete vědět, jak se bude váš antivirový program chovat při nalezení viru? Stačí uložit následující text do souboru eicar.com a spustit.

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

Tento program není vir, ale antivirové programy by jej měli zachytit. Hodně zdaru při testování.

Informace o hardwaru

Detailní informace o Vašem hardwaru a příslušných ovladačích se dozvíte příkazem hwinfo /ui.

Dlouhé názvy souborů v příkazovém řádku

Pracujete-li často pod DOSem ve Windows, můžete použít příkazu cd Dlouhý_název_adresáře. Takže např. místo cd dokume~1, můžete napsat cd dokumenty.

Vytváření názvů souborů pro DOS

Nelíbí-li se Vám konec souboru v DOSu končící tildou a číslicí. V registru ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\FileSystem, vytvořte binární hodnotu NameNumericTail a vyplňte její obsah na 0. Dokud se ve Windows neobjeví dva soubory, které by měli shodný název, zůstává označení bez tildy.

Komentář Hlášení chyby
Created: 11.9.2005
Last updated: 26.7.2010
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..