PostgreSQL

logo PostgreSQL

Logo PostgreSQL (Slonik)

Tento tutoriál je o databázovém systému PostgreSQL a o SQL jazyku obecně. Dozvíte se, co to je databázový systém, jak pracovat s databázemi pomocí jazyka SQL.

Výuku SQL ukazovat především v PostgreSQL, ale rozhodl jsem se doplnit informace i o několika dalších slavných SQL databázích. A to o MySQL (MariaDB), Oracle a SQLite 3.

Ukázky budou z OS Linux, ale všechny zmiňované databáze mohou běžet i na jiných operačních systémech (ano, mluvím o tobě, Windows). Na to, co je v jiných OS jinak, si už budete muset přijít sami. Jsem si však jist, že toho nebude mnoho (zásadní rozdíl je snad jen v instalaci a spouštění databázových systémů).

V tomto tutoriálu nepůjdu příliš do hloubky, ale pokusím se vysvětlit základy tak, aby je pochopil každý. Po přečtení tohoto tutoriálu budete schopni psát SQL příkazy, triggery, seznámíte se s PostgreSQL a pochopíte rozdíly mezi dalšími databázemi. Dostane se i na trochu teorie a pár pokročilejších témat, o kterých se ve škole obvykle nemluví :-). Dozvíte se toho dost na to, abyste mohli SQL databáze aktivně využívat a snadno si rozšiřovat obzory studiem oficiální dokumentace nebo dalších knih a tutoriálů.

Verze popisovaných databází jsou: PostgreSQL 9.4, MySQL 5.6 (MariaDB 10.1), SQLite 3.8 a Oracle Database XE 11.2g.

Obsah

PostgreSQL

 1. Instalace
  Instalace PostgreSQL a dalších SQL databází.
 2. Úvod do jazyka SQL
  Základní pojmy, co to SQL vlastně je.
 3. Začínáme s PostgreSQL
  Vytvoření databáze, práce s databází (dump databáze, export, import), metapříkazy.
 4. První tabulka
  Datové typy, práce s tabulkou, základní příkazy SQL:
  CREATE TABLE, INSERT, SELECT, DROP TABLE.
 5. Úprava tabulky
  Podmínka WHERE, Příkazy DELETE, UPDATE, ALTER TABLE.
 6. Sloupcová omezení, Indexy
  DEFAULT, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, Index a DROP INDEX.
 7. Vytváření relací
  Relace - PRIMARY KEY, REFERENCES, příklad relační databáze.
 8. SELECT I a VIEW
  Výběr sloupců, relace, CREATE VIEW, CREATE TABLE AS.
 9. Opakování
  Příklady plnohodnotného využití příkazů SQL.
 10. SELECT II
  ORDER BY, GROUP BY, HAVING; COUNT, AVG, MIN, MAX, SUM …
 11. Funkce
  Co to je funkce, použití funkcí, jaké funkce existují.
 12. Podmíněné výrazy
  CASE, COALESCE, NULLIF, GREATEST, LEAST, IF.
 13. Telefonní databáze
  Příklad telefonní databáze. Vytvoření složeného unikátního klíče. Vytvoření složeného primárního klíče.
 14. SELECT III - Slučování tabulek
  Aliasy tabulek, používání příkazu CROSS/INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN, UNION, INTERSECT, EXCEPT.
 15. SELECT IV - poddotazy
  Poddotazy, ALL, Korelovaný dotaz.
 16. Schémata
  Databáze versus Schéma, catalog, informační schéma, pg_catalog.
 17. Analytické funkce
  Analytické funkce, funkce závislé na pořadí řádků / WINDOW funkce. OVER - PARTITION BY klauzule.

Trocha teorie

 1. Normalizace
  Normální formy, 1NF, 2NF, 3NF a 3.5NF(BCNF).
 2. Transakce
  Transakce, úrovně izolace, typy konfliktů.
 3. ERD
  Entity Relationship diagram
 4. ERD 2
  Čtení ERD diagramu (tzv. ERDish jazyk), pokročilejší techniky kreslení ERD diagramů (XOR, hierarchie, rekurze, supertypy, subtypy).
 5. ERD - fyzický model
  Řešení relací M:M, supertypů a subtypů, převod do fyzického modelu.
 6. Indexy
  B-tree, organizace tabulek (halda, klastrovaný index), binární index.

Něco pro pokročilé

 1. Sekvence a Indexy
  Sekvence pro DEFAULTní hodnoty, vytváření a mazání indexů. Příkaz EXPLAIN.
 2. Úprava tabulky
  ALTER TABLE - přidání DEFAULT hodnoty do sloupce, vytvoření sloupce „serial“.
 3. Transakce prakticky
  BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT. Izolace transakcí
 4. Datum a čas
  Ukládání data, času a časových zón. Aritmetika s časem.
 5. Přístupová práva
  GRANT, REVOKE, CREATE USER, SET ROLE.
 6. Vytváření funkcí
  CREATE FUNCTION, DROP FUNCTION, Jazyky SQL, PL/pgSQL a PL/Python.
 7. Triggery
  Příklady vytvářní triggerů v PL/pgSQL, MySQL, SQLite i Oracle.
 8. Materializované pohledy
  K čemu jsou materializované pohledy a jak je používat.
 9. Konfigurace
  Přehled konfigurace serveru i klienta, konfigurační soubory a adresáře s daty.

Bonus

 1. Kalendář (Svátky)
  SQL struktura a data kalendáře českých svátků, kterou používám na stránce Kalendář.
Komentář Hlášení chyby
Vytvořeno: 11.9.2005
Naposledy upraveno: 5.11.2016
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..